Hướng dẫn đặt hàng Online tại Hoàng Trí Racing Shop

  Hướng dẫn đặt hàng Online tại Hoàng Trí Racing Shop

  Hướng dẫn đặt hàng Online tại Hoàng Trí Racing Shop

  Hướng dẫn đặt hàng Online tại Hoàng Trí Racing Shop

  158 - 160 Hàn Hải Nguyên Phường 8 Quận 11 TPHCM
  Thời gian làm việc: 8:00 - 18:00 (Kể cả chủ nhật)

  Hướng dẫn đặt hàng

  Hướng dẫn đặt hàng Online tại Hoàng Trí Racing Shop

  Bước 1:

  Vào website: https://trangtrixemayhoangtri.com/

  Bước 2: Làm theo hướng dẫn của hình ảnh bên dưới.

  Bước 1

   

  Chọn sản phẩm và click vào để xem chi tiết

  Xem chi tiết và thêm vào giỏ hàng

  Xem chi tiết và thêm vào giỏ hàng

  Giỏ hàng - thông tin các sản phẩm muốn mua

  Giỏ hàng - thông tin các sản phẩm muốn mua

  Tiến hành điền thông tin thanh toán và chấp nhận điều khoản bán hàng của Hoàng Trí Racing Shop

  Tiến hành điền thông tin thanh toán và chấp nhận điều khoản bán hàng của Hoàng Trí Racing Shop

  Các điều khoản sử dụng khác:

  Hướng dẫn đặt hàng

  Hướng dẫn mua hàng từ xa

  Hướng dẫn đổi trả hàng

  Hướng dẫn giao và nhận hàng

  Chia sẻ: